Psychotherapie in het basispakket

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Er worden geen losse zittingen of gesprekken afgerekend, maar de gehele behandeling wordt vergoed in de vorm van een zogenaamde DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). In een DBC worden alle minuten opgeteld die de therapeut besteedt ten behoeve van de cliënt. Hier valt bijv. ook administratie- en overlegtijd onder.

Elke DBC heeft een vastgestelde prijs die jaarlijks landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt contractueel hoeveel procent zij daarvan aan de psychotherapeut vergoedt. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Een DBC wordt geopend op het moment dat u zich bij ons aanmeldt en gesloten op het moment dat we de behandeling afronden. Wij declareren vervolgens de DBC bij uw verzekering. Een DBC kan volgens de daarvoor geldende regels nooit langer dan een jaar geopend zijn. Na dat jaar openen wij een nieuwe (vervolg)DBC.

 

Voor alle medische zorg die uit het basispakket wordt vergoed, betaalt u op jaarbasis een eigen risico.

Voor 2020 is dit: € 385,-, tenzij u voor een hoger eigen risico hebt gekozen.

Om voor vergoeding van psychotherapie in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

De kosten voor coaching zijn op aanvraag