Koekkoek & de Jong

Wilhelminapark 52
3581 NM Utrecht
Tel. 06 - 21 55 02 91

e-mail: info@koekkoekendejong.nl
website: www.koekkoekendejong.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via:
mailadres: info@koekkoekendejong.nl
telefoonnummer: 06 - 21 55 02 91

Wachttijd
Wij hebben vanwege het grote aantal aanmeldingen tot onze spijt een tijdelijke aannamestop moeten instellen. We hopen dat we op korte termijn weer ruimte hebben om aan uw vraag te kunnen voldoen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Per 1-1-2017 dienen alle zorgaanbieders in de GGZ te beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut.
Onze praktijk heeft de goedkeuring hiervoor ontvangen.
Het Kwaliteitsstatuut is volgens wettelijke bepalingen op aanvraag in onze praktijk ter inzage.
Telefonisch spreekuur

Op de volgende tijdstippen zijn wij rechtstreeks telefonisch bereikbaar:

maandag:
donderdag:
19.30 - 20.00
19.30 - 20.00
Stel uw vraag